හුරේ දැමීම නිමවන තැන .....

හුරේ දැමීම නිමවන තැන .....

2 May 2019 06:17 am

මෙයිට මාසෙකට විතරකට කලිං කුඩු කාරයෙක් අත් අඩංගුවට ගත්තනං ඌ මධූෂ්ගේ ගෝලයෙක්.

 

දැං මොකෙක් හරි මරක්කයෙක් කොටුවක් පයින්ඩ ගිහිං පොලිසියට මාට්ටු වෙලා ඇරෙස්ට් කලානං ඌ අයිසිස්කාරයෙක්.!

අපි පොඩි කාලේ ලෙනින්ගේ පොතක් ගෙදර තිබිලා අහු වුනාමත් ඌ චේගුවේරාකාරයෙක්.

අර යුද්දේ තියෙන වෙලාවේ මොකෙක් හරි දෙමලෙක් හැදුනුම්පතක් නැතුව දකුනේදී අහු වුනා නං ඌ එල්.ටී.ටී.කාරයෙක්.

අපි තවමත් මේ සූත්‍රයට අදාල ආරෝහන, අවරෝහන ගනිත සංකල්පය තබා, එතනිං එහා ගිය අනුලෝම ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයවත් තේරුම් ගත නොහැකිව අඳුරේ අත පත ගාමින් සිටින්නෙමු.

රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය හිටි පැයට හිස ඔසවා , මේ මොහොතේ උදුරා ගනිමින් සිටින්නේ අපේ අනෙකා සතු මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් බව දැන දැනත්, එයට අපි හුරේ දමමින් සිටින යුගය නිමා වන්නේ, පෙරලා එය අප කරාම හැරෙන විටදී පමනී.

- වසන්ත සිරි වටගොඩ