රන් ඔටුනු නුඹලටයි (දැන්වීමක්)

රන් ඔටුනු නුඹලටයි (දැන්වීමක්)

4 November 2018 09:14 am

බක්කියට යන කහට රොඩු බී
දළු කඩන පොඩි නංගියේ
උඹට රත්‍රන් ඔටුණු අරගෙන
එනවා ඇති උන් හංදියේ
හිවල් අත් රැඳි බාල රත්‍රන්
දිස්නේ අගුණයි පැංචියේ
ගිහින් විගහට බැඳගනින්
ඇස් අන්ධ වෙයි මේ වංගියේ

 

උඹට මතකද පොඩි දවස් වල
සෙල්වා එක්කලා උඹේ අක්කා
යාපනේ මුදුනටම නැගලා
ගියා ඉන්නට ඌත් එක්කා
කොටි කියා ඌ මරා දැම්මලු
පාළු පාරක් දිගේ දක්කා
එහෙම කරලත් ඔටුනු අරගෙන
ඇවිත් හිටියලු උන්ගේ ලොක්කා

අම්පාරේ පොඩි ලෑලි කඩයක්
කරන් හිටියා පාර අයිනේ
ගිනි තබා උන් ගිහින් තිබුණා
එතන අළු ඇති තාම රස්නේ
කන්න ඩිංගක් නැතුව අබ්දුල්
මද්දු එක්කලා එරිලා ප්‍රශ්නේ
එහාටත් අද හෙටම පායයි
කන්ද මුදුනින් ඔටුනු දිස්නේ

පොළව බෙදලා පංගු පේරුව
බෙදාගන්නට දෑත බදලා
රංචු සේරම අන්න පොරයක්
මරාගන්නවා පේළි සැදිලා
දෑතේ ශක්තිය මදි වෙලා දැන්
උඹලා හොයනවා අන්න හැරිලා
උඹලා එක්කන් යන්න එන්නේ
ඒ නිසයි රන් ඔටුනු සදලා

පුංචි අහසක් ගෙදර වහලෙට
හෙවිල්ලා ඇති බිම්කඩේ
උඹට කියලා අඩුම තරමින්
හුස්ම ඩිංගක් නෑ බඩේ
දෑත ඉල්ලන් ගොඩට ඇවිදින්
උඹව ගිල්ලයි මේ මඩේ
නොදැක්කා වගේ හැරිලා පලයන්
දූෂිතයි මේ කළු කඩේ

- දුලන්ජන් විතාරම