කරන්ට් එක අල්ලන්න ...

කරන්ට් එක අල්ලන්න ...

23 December 2018 02:33 am

කොපි පොතක ලියාගෙන ජීවිතේ හොඳ හරිය
උමතුවෙන් හොයනවා මහරගම යන බසය
මඩෙන් මතුවී ජලය මතුපිටදි දෙන හැඩය
නෙලුම් මහනෙල් මිසක නොපැතුවෙමි උඩවැඩිය

 

එදා ඉදිරිය බැලුව පයෝධර බිම බලා
පුන් සඳක සේ දිලුණි හිසේ කෙස් ගැලවිලා
රන් කඳයි කියන්නට නමුත් නැහැ මැළවෙලා
අන්න ඒ තරමටම අපිට අප පෙම් කළා

කරන්ට් එක අල්ලන්න ඔයා ගෙන යන ට්‍රොලිය
චිරි චිරිස් හඬ දිදී බැලුවේම මගේ දිරිය
දෙළුම් යුෂ පොවද්දි ඔයා හිනැහෙන විදිය
නොදොඩාම කියුවේ ඉතින් දුර යන බවය

වාට්ටුව කොනින් මම හැරි යන විට බලා
මම ගෙනා හැමදේම අනුන්ගේ අත තියා
පුරන පාරමි ගැන නොමැති මුත් මට කියා
ඇත්මතයි කවදහරි බුදු වෙනව මයි ඔයා

ටිකක් නින්දෙන් නැඟිට ඇවිත් රැයකදි සීත
බදා ගන්නට නොහැක හෙටින් සුදුමැලි දෑත
කැමැත්තෙන් තටු කැඩු සමඟ සමනල් හීන
සොහොන් කොත මත තබමි එකින් එක ගීත

- ඉලක්ෂ ජයවර්ධන.