ලීල්‍යා - සුබ නත්තලක් !

ලීල්‍යා - සුබ නත්තලක් !

25 December 2018 04:55 am

හරියටම රෑ දොලහට
ඇරඹෙන විට දේව මෙහෙය
උණුසුම් සුසුම් මැද
සහසක් ඉටිපහන් දැල්ව වැගිරෙයි

 

ඉදිරිපස දෙවෙනි පේළියේ හරිමැද
ඔබ දෑස පියාගෙන
පියානන්ගේද පුත්‍රයානන්ගේද නාමයෙන් ආශිර්වාද කුරුසය ලකුණු කරයි
ලීල්‍යා මට මිහිරි පැණි සුවදැති මහ ගෙදර සිහිවෙයි

මෘදු එළියැති
උසැති නත්තල් ගස
සාලයේ හරි මැද පාට පාටින් බබලන්න ගන්නකොට
කොහේදෝ සිට දිව එමින් මිහිරැති සිනා පාන
ඔබේ ඇස් වල
දැල්වෙයි නත්තල් ගස් දෙකක්

දැක්කද ඒක... එන්න අපි නටමු
ඔබ අතින් අදිමින් කියයි

එකෝඩියනය මවන ගම්බද පෝල්කා තාලයට
ගොවි ගෙවිලියන්ගේ රළු සපත්තුවල හඬින්
මඳක් ඇවිස්සෙද්දි සාලයේ දුහුවිල්ල

චොක්ලට් පැල්ලම් සහිත ඔබේ මුව
නොනවත්වාම සිනාසෙයි
ලීල්‍යා ඔබට මේ දැනුත් ආදරේයැයි කීමට සිතෙයි

නැගෙනහිර අහසේ බැබලෙන තරුවක එළියෙන්
සීත හිම පියලි පවා හොඳම ඇඳුමකින් සැරසෙයි

ලීල්‍යා,
මෘදු කැරොල් ගායනා
ලන්තෑරුම් එළි මැදින් දිවෙන සඳ රැයක
සිපගන්න ඉඩදෙනවද,
මෆ්ලරයෙන් වැසුණු ඔබේ කොපුලක්
නොඉවසිලිමත් හදවතේ ආදර සීනු වැයෙයි

- උපේක්ෂා ඉමාලි ප්‍රේමතිලක