නේරංජනාව, කැළණි ගඟ සහ ගෝඩා

නේරංජනාව, කැළණි ගඟ සහ ගෝඩා

27 December 2018 06:05 am

උපැවිදී ව තම මහලු පියා රැක බලා ගැනීමට පැමිණි පුත්‍රයා නීති විරෝධී මත්පැන් සමඟ අසුවෙයි. (පුවතක් )

නේරංජනා නම් ගඟ
නිසලව ගලා යා යුතු තැන
“කැලණි” නම් ලද ගඟක්
ගලා යයි කළු වතුර උතුරන

 

රජ පදවි නැති පියතුමන් ඔත්පල
කෙලෙස සදනු ද රම්‍ය මාළිග
ලෑලි ටකරන් හිඩැස් අතරින
දුටුවේ සිවු පෙර නිමිති අපමණ

එතෙර කෙරුමට මැදින් මේ ගඟ
පැමිණ නැතියෙන් මිතුරු කන්ථක
එක් වරක් වැඳ කැලණි වෙහෙරට
මෙගොඩ නැවතෙමි
නොයමි එගොඩට

පස් පියුම් දිගු වරලසක ගවසා
මින් රළක දරුපෙම හදවතේ දවටා
තබාගෙන සුරැකිව පෙණ බුබුළු නොකඩා
ගඟකටත් යා හැකි ද බෝ දුරක් සැමදා..

කැලණි ගං තෙර ඉවුරු පීරා
අවි රැගෙන රජ සෙබළු ආ දා
ඇසතු බෝ රුක පාමුලම සඟවා
සුදුම සුදු ගෝඩා බැරල තිබුණා....

- විහඟ සත්සර