නව වසරට යන්ඩ කළින්.. - විමල් කැටිපෙආරච්චි

නව වසරට යන්ඩ කළින්.. - විමල් කැටිපෙආරච්චි

31 December 2018 04:17 am

අස්සයා ඉස්තාලෙ ඉද්දී ඌ බලන්නට වරෙල්ලා
ඉස්සිලා පිට උඩත් නැගලා හොඳට සෙල්ලම් කරල්ලා
ගස්සලා වට්ටන්න හැදුවොත් හනික පාතට යමල්ලා
ගෙස් කරන්නට පටන් ගමු උගෙ දත් ගණන් කරගනිල්ලා

 

ගොස් හොරෙන් දඩයමේ වන සත්වයෙක් බිම දාගනිල්ලා
හිස් කපා පණ නසා උඩු හම ගසා පිරිසිදු කරල්ලා
මස් කපා තම්බා අතින් ගෙන මුවෙන් බොක්කට යවල්ලා
රැස් වළල්ලෙන් වහ වහා දැන් හක්ක සරසා ගනිල්ලා

උස්මුරුත්තා හැදෙනකන් බඩ කුණෙන් පුරවා ගනිල්ලා
පස්සෙ කන්නත් තව ටිකක් කුණු සාක්කුවෙ දා ගනිල්ලා
රෙස්ප ගැම්මෙන් කුණු අවුස්සා සෙටිපිකට් අරගනිල්ලා
වස්තු ඒවා පෙන්න පෙන්නා තවත් කුණු හාරපල්ලා

උස් අහස් කුස යාන්තං හඳ දැක්ක විට පොලු ගසල්ලා
රිස්ස යන්නෑ වගේ නං බලු කුක්කො උසි ගන්නපල්ලා
වෙස් වලාගෙන රෙදි ඔතා බිල්ලන් විලාසෙන් ඇවිල්ලා
ගස් යටින් එන එළිය වහනට රෙද්ද උස්සා ගනිල්ලා

ඇස් පියාගෙන හොඳට අහගෙන නිදි වගේ හැසිරියල්ලා
දස්කමක් කියලා හිතාගෙන බොරුව උස්සා තියල්ලා
හිස් ප්‍රලාපෙන් හිස් පුරෝගෙන ඇත්ත වළලා දමල්ලා
පුස් රතිඤ්ඤා වීසි කරලා කන් වසාගෙන දුවල්ලා !

 

පැරැණි වසරේ ගනුදෙනු අවසන් - 2019 සුබ නව වසරක් වේවා !