ෆැන්ටාස්මතික - විකුම් ජිතේන්ද්‍ර

ෆැන්ටාස්මතික - විකුම් ජිතේන්ද්‍ර

4 January 2019 07:26 am

එස් පටුමගේ
තුන් මහල් පායේ
කුඩා කිළියට
නොවටිනා කුලිය ඉල්ලන
මකබෑවෙයං නාකි එළදෙන

 

උඹේ හොඳ වෙලාවට
රැස්කොල්නිකොව් නෙවෙයි මම

දන්නවද?
මටත් තියෙනවා නිවහනක්
ආලින්දයක සැප සෝපා
ලෝකයේ හොඳම පොත්
ඉස්තරම් රතු වයින්, සුදු වයින්
කටගැස්මට මිදි ඇපල් එක්ක
උණුහුමට කුරුඳු සිගරට් හිඟ නැති

පිරිසිදු වාතයට ඉඩදෙන
පළල් කවුළු දොරවල්
එ් විතරක්ද
රස්නෙ දවසට සැතපෙන්න
සීතල පළිඟු පොළොවක්

හුරතලේට දැවටෙන
පර්සියන් පූසන්
සීත සමයට ගිනි උදුන්
ගෙවුයනට වන් කල
කවි නිමිති සිතුවම් අඳින
පැහැ තාන හරිත තුරුවැල්

ආශා හී විදින ඇස්
මදිරා සුරත් තොල්
තෙත සිහිනයේ සළු මුදන්නැයි
මා සිඹින සුරූපිනියන්

දැන් ගල් පොල් පතුල් බැලූවත්
හීනයක වයින් බොන කවියෙක් මං
අම්බලමකට කී මනී ගෙව්වත්...