සඳත් උයල ලු එන්නෙ අහසට ..!!

සඳත් උයල ලු එන්නෙ අහසට ..!!

16 March 2019 06:35 am

ෆයිල් එක දෙක වසා හෙමිහිට
ඇඟිලි අත්සන තබා තනියට
නික්ම කන්තෝරුවෙන් විගහට
පැන්නෙ බසයට යන්න ගෙදරට

 

මටත් කලියෙන් ගොසින් ගෙදරට
සැඳෑ ගොම්මන බලන විට මග
විඩාපත් හිත වඩාගෙන මම
ගෙනත් තැබුවා පුටු සෙටිය උඩ

මහන්සිද මැණිකේ අසාගෙන
ඔච්චමක් කරනා විලාසෙන
පැය කටුව හඬ නගයි නොනැවත
වෙලාවලු රෑ බත උයන්නට

කඩෙන් කෑවම රටේ නැති ලෙඩ
කියන අපගේ මහත්තැන් හට
සියලු රෝ දුක් නසාලන්නට
තැබුවෙ ලිප උඩ රතු කැකුලු බත

පුතා කන්නේ නැතිලු වම්බටු
දෝණි නොකනා ගහේ එලබටු
ශීතකරණේ හඬන තිබ්බටු
අදට නිහඬව හිඳිනු මැන බටු

තනා කිරි හොද්දකුත් විගහට
මාලු සාලයො බැද්දෙ තෙලටම
කට්ට සම්බෝලෙකුත් කෙටුවම
ඔන්න රෑ බත මේසෙ උඩටම

කුස්සියේ කව්ලුව වසන්නට
එබී බැලුවම අහස අඳුරෙම
කිම ද තරු කැටයකින් ඇහුවම
"සඳත් උයල ලු එන්නෙ අහසට..!"

 

- විජායී නාලිකා කරුණාතිලක