සාදුලා එන්නකෝ කලා පොලිසිය අරන් !

සාදුලා එන්නකෝ කලා පොලිසිය අරන් !

2 April 2019 01:57 pm

කවියනේ කවි ලියා යවව් දැන් පන්සලට
සිත්තරුනි පිරිත් පැන් ගෙන දමව් පින්සලට
රිදී තිරයේ හතර කොණ එල්ල බෝ පත්‍ර
සැදී පැහැදී ගනිව් ත්‍රිපිටකේ බලපත්‍ර

 

ටෙරර් සහ තෙර අතර කෙස් ගහක වෙනසක්ද
දිරා ගිය කඳ මිසක මොන වෙනත් අඹ ගස්ද
පුනරුදේටත් කළින් සිටි වගේ වතිකානු
බණ තලේබානු කර කැපේ මග මැද කානු

ජනපදේ කලණියට නිගා දෙනු බැහැ කියන
සෝමතිලකය එන්න ඔබේ දිව සිඳලන්න
කිව්වාට විසාකා තොමෝ ආ ලීලා
දහම ගැරහුව නුඹට දඬුවම්ය නීලා

බිසෝ වෙසතුරු සොඳුරු දන්දෙන්න බැහැ නම්
නාමල්ට මින් මනත ගී ගැයුම තහනම්
පාත සිට දළඳාව වඳිනු ආ වික්ටර්
ගීත නොගයනු ඉතින් අහවරයි චැප්ටර්

නින්දේය එදා හිමි යද්දි මා උන්නේ
දැනුනනම් පැන යන්ට නැත මෙමා දෙන්නේ
සංඝනායකට කී සන්දනායකට
කොහොම නම් පුළුවන්ද බැට නොදී ඉන්ට

අතීතෙත් අඹරවන නීතියක් ගේමු
අතීසාරෙට අමුඩ (කහපාට) ගහමු
සාදුලා එන්නකෝ කලා පොලිසිය අරන්
අම්මපා ගහනවා දාතු රැස්කර තොරං !

- විමල් කැටිපෙආරච්චි