උතුරා ගැලූ ගී ගඟුල වියැකෙයි - ඇන්ජලීන් සමුගනී !

උතුරා ගැලූ ගී ගඟුල වියැකෙයි - ඇන්ජලීන් සමුගනී !

29 March 2019 09:58 am

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී, ඇන්ජලින් ගුණතිලක මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.

 

කොළඹ, ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී ඒ මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ මහත්මිය මියයන විට 79 වන වියේ පසුවූවාය.

RN