මහ උන්ගෙ ප්‍රශ්න - පොඩි උන්ගෙ උත්තර

මහ උන්ගෙ ප්‍රශ්න - පොඩි උන්ගෙ උත්තර

7 May 2019 05:09 am

"ඔයා හෙට ඉස්කෝලෙ යනවද?"

"අපෝ නෑ"

"ඇයි?"

"අම්මයි තාත්තයි කිව්ව යවන්නෑ කියල"

"ආ"

"ඇයි රාසික් ඉස්කෝලෙ යනවද හෙට?"

"නැ"

"ඇයි?"

"ඉස්කෝල වහල තාම"

"ඇයි ඒ?"

"දන්නෑ අප්ප කිව්ව ප්‍රශ්න කියල"

"මොන ප්‍රශ්නද රාසික්?'

"දන්නෑ අප්ප වෙන මුකුත් කිව්වෙ නෑ"

"අපේ තාත්තත් මුකුත් කිව්වෙ නෑ. ඒත් දැන්ම ඉස්කොලෙ යවන් නෑ කිව්ව"

"ඔයාලගෙ අම්ම මොකද කිව්වෙ"

"ඇයි, මුකුත් කිව්වෙ නෑ"

"ඒ වුනාට තරහ වෙලා නේද?"

"කවුද?" කා එක්කද?

"ඔයාලෑ අම්ම අපේ අම්ම එක්ක"

"නෑ තරහ නැතුව ඇති රාසික්"

"එහෙනං මම උදේ ගෙනාපු ලඩ්ඩු එපා කිව්වෙ"

"ආනේ රාසික් ලඩ්ඩු ගෙනාවද?"

"ඔව්, ඔයාලෑ අම්ම කිව්ව ඒව ආයෙත් ගේන්න ඕන නෑ කියල"

"ඉතිං ඔයා ඒ ලඩ්ඩු ඔයාලගෙ අම්මට ගෙනිහින් දුන්නද?"

"නෑ නෑ?"

"එහෙනම් විසිකළාද?"

"නැහැ"

"හොරා එහෙනම් තනියෙම කෑව නේද"

"නෑ මං ඒව හැංගුව ඔයාට පස්සෙ දෙන්න"

"රාසික් එහෙනං අපි සෙල්ලමක් කරමුද"

"හා මොකක්ද සෙල්ලම"

"අපි සෙල්ලං ඉස්කෝලයක් දාමු"

"අන්න වැඩේ, ඉතිං කවුද ඒ ඉස්කෝලෙ උගන්නන්නෙ"

"අපි දෙන්න උගන්නන්නෙ"

"කෝ ඉතිං ළමයි, අපි කාටද උගන්නන්නෙ"

"ඔයාගෙ අම්මටයි තාත්තටයි, අපේ අප්පටයි අම්මටයි"

"අන්න වැඩේ , එතකොට ලඩ්ඩු"

"අපි ඉන්ටවල් එකට ඒ ලඩ්ඩු ළමයින්ට කන්න දෙමු"

"නියමයි එහෙනම් දැම්ම ස්කූල් බෙල් එක ගහන්න"

"ටිලිං ටිලිං ටිලිං"

Manju Nadagamuwa